Předpoklady k přijetí ke studiu

Děti/uchazeči o studium při přijímacím řízení prokazují své umělecké předpoklady ke studiu následovně:

Hudební obor: 
intonace (zpěv písně, kterou si předem připravíte, opakování tónů, melodie)
rytmus – opakování krátkého rytmického motivu (může být podložen rytmickými slabikami)

Taneční obor:
dobrý zdravotní stav – čestné prohlášení rodičů na přihlášce
správná koordinace pohybů (zájemce předvede chůzi, běh, poskok)
rytmické a hudební cítění (reakce na hudbu)
schopnost opakování pohybů

Výtvarný obor:
znalost základních barev a tvarů
jednoduchá kresba (cokoli, např. postava)

Literárně-dramatický obor:
samostatný projev (zpěv písně, básnička)

© 2024 ZUŠ Bojkovice | ikona - prohlášení o přístupnosti webu Prohlášení o přístupnosti | ikona - mapa stránek Mapa stránek | A A A