Současnost

V letech 2009/10 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy školy na Čtvrti 1. máje. Investorem akce byl Zlínský kraj, který školu zřizuje a vlastní budovu. Přestavba předešlých prostor a přístavba koncertního sálu byla žádoucí, neboť škola vzdělává již celkem 355 žáků, rozvíjí především kolektivní obory (tj. vedle hudebních souborů také obor taneční, výtvarný a literárně dramatický) a v Bojkovicích pro jejich prezentaci chyběl komorní sál akusticky i technicky vybavený. Od 1. září 2010 může škola plnohodnotně pořádat vlastní představení, zvát hostující účinkující a sál pronajímat v doplňkové činnosti dalším organizátorům kulturního života na bojkovicku.

V hudebním oboru se vyučuje hře na tyto hudební nástroje: klavír, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcové flétny, klarinet, saxofon, příčnou flétnu, dechové žesťové nástroje, kytaru a elektrickou kytaru, akordeon, cimbál, dále se vyučuje sólový zpěv a hra na bicí nástroje.
V rámci učebních plánů (Školního vzdělávacího plánu) žáci rozvíjí své hudební schopnosti v souborech různého nástrojového obsazení i žánrového zaměření. Úspěchy v posledních letech dosahují lidové muziky, dětský pěvecký sbor Tulipán a jeho přípravné oddělení Tulipánek, dechová kapela a školní kapely. Při slavnostním otevření nové školy se představil také školní orchestr složený ze současných i bývalých žáků a učitelů.

Ve výtvarném oboru se vyučuje předmětům: plošná tvorba, objektová a akční tvorba, prostorová tvorba a na II. stupni výtvarná kultura. Postupně jsou žáci v rámci projektové výuky zasvěcováni také do PC grafiky a multimediální výchovy. Žáci své práce pravidelně prezentují na výstavě v závěru školního roku v prostorách školy.

Taneční obor je vyučován v novém zrcadlovém sále. Pro malé i velké tanečnice je připravena pestrá a pedagogicky velmi dobře zajištěná výuka, ale také příprava vystoupení na tradičním “Vánočním pohlazení”, “Jarním pohlazení” a v samostatně komponovaném večeru “Tanec v srdci”.

Literárně dramatický obor je zde nejmladší, zaměřuje se především na dramatickou průpravu a přednes, a již s sebou nese četné úspěchy u publika i soutěžních porot.

Svými aktivitami škola pravidelně obohacuje kulturní dění ve městě i okolí, k čemuž významně přispívají pravidelné hudební večírky, koncerty a vernisáže. Tradicí se již staly HUDEBNÍ PODZIM, VÁNOČNÍ POHLAZENÍ ZUŠ s prezentací všech oborů školy nebo ADVENTNÍ KONCERTY pořádané ve spolupráci se SPS NOTABENE Bojkovice. V jarním období si získala přízeň přehlídka ZPÍVÁNÍ S TULIPÁNY, soutěž žáků hudebního oboru MUSICUS nebo slavnostní koncert se zástupci všech hudebních zaměření HUDEBNÍ JARO. Novou tradicí se stalo muzicírování našich žáků se svými nejbližšími – setkání pod názvem RODINNÉ NOTOVÁNÍ. Za výtvarný obor si u veřejnosti získaly vynikající pověst každoroční tematicky zaměřené výstavy a staly se nenahraditelnou součástí ročního kulturního programu školy. Ty nejúspěšnější se odehrály pod názvy AFRIKA, CESTA ČAJE /inspirováno čínskou kulturou/, SLUNOVRAT /svět dávných keltů/, GOTIKA, DOTEKY nebo poslední BARVY V POHYBU atd.

Škola díky nově rekonstruovaným prostorám a zejména pak přístavbě koncertního sálu rozšiřuje svou činnost – ve spolupráci se spolkem Maják Bojkovice z.s. nabízí nejmenším dětem kurzy uměleckých činností MÚZIČKA, využívá NAHRÁVACÍHO STUDIA, propaguje a spoluorganizuje kulturní život ve svých koncertních prostorách nazvaných KLUB MAJÁK a řadu dalších aktivit, které podporují její hlavní činnost – vzdělávání dětí a mládeže v uměleckých oborech.

© 2024 ZUŠ Bojkovice | ikona - prohlášení o přístupnosti webu Prohlášení o přístupnosti | ikona - mapa stránek Mapa stránek | A A A