Výtvarný obor

Výtvarný obor ZUŠ BojkoviceCílem není malovat život, ale dát život malbě. /Pierre Bonnard/
Výtvarný obor má na úrovni základního uměleckého vzdělávání v Bojkovicích také tradici již z dob LŠU. Dnes je výuka výtvarných technik širokou paletou nabídky všem, kdo rádi tvoří, vynalézají a objevují nové možnosti ztvárnění vlastních představ i skutečných předloh …  Pomocí malby, kresby, grafiky, keramiky a PC grafiky získávají žáci výtvarného oboru ZUŠ vztah k materiálům, nástrojům, osvojují si základní výtvarné techniky a dovednosti.

Předpoklady k přijetí do výtvarného oboru:

přípravné studium – tvůrčí zájem a schopnost výtvarného vyjadřování
základní studium – výtvarné vnímání (cit pro linii, barvu, tvar) a výtvarný projev (schopnost ztvárnit téma), osobitý přístup k výtvarnému vyjadřování (vlastní fantazie, nápady, vyjádření myšlenky)

děti při přijímacím řízení předvedou znalost základních barev a tvarů a jednoduchou kresbu (cokoli, např. postava)

Cíle a zaměření výtvarného vzdělávání ZUŠ

Informace o učitelích jednotlivých výtvarnických skupin a výukových dnech najdete v rubrice pracovníci školy a výukaOrganizace výuky, učební plány a vzdělávací obsah se postupně řídí Školním vzdělávacím programem – najdete v rubrice dokumenty.

Výše školného (příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání ve škole) stanovená dle vyhlášky č. 71/2005 Sb. – o základním uměleckém vzdělávání a se souhlasem zřizovatele:

VO na všech stupních 2 400 Kč, tj. 1 200 Kč na pololetí

© 2023 ZUŠ Bojkovice | ikona - prohlášení o přístupnosti webu Prohlášení o přístupnosti | ikona - mapa stránek Mapa stránek | A A A