Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor ZUŠ BojkoviceKnihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla. /John Ruskin/
Literárně dramatický obor je na ZUŠ Bojkovice oborem nejmladším. Za uplynulé čtyři roky se zaměřil na oblasti přednesu a dramatické průpravy – ty prostřednictvím tvořivých činností (pohybových a mluvních hereckých, slovesných, dramaturgických, hudebních, výtvarných, prací s loutkářskými prostředky atp.) rozvíjí umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, která pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění (např. výtvarného, hudebního a tanečního, literárního) v jejich vzájemném propojení.

Předpoklady pro přijetí:

přípravné studium – přednes dětské říkanky, básničky
základní studium – 
přednes adekvátní básničky, zájem o dramatickou hru – schopnost předvést jednoduché motivace (řemesla, zvířátka apod.)

Děti při přijímacím řízení předvedou schopnost samostatného projevu (zpěv písně, básnička).

Cíle a zaměření literárně dramatického vzdělávání ZUŠ.

Další informace o organizaci výuky LDO na ZUŠ Bojkovice najdete v rubrikách dokumentypracovníci školyvýuka .

Výše školného (příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání ve škole) stanovená dle vyhlášky č. 71/2005 Sb. – o základním uměleckém vzdělávání a se souhlasem zřizovatele – je pro školní rok 2023-24 následovně:

LDO na všech stupních       2 500 Kč, tj. 1 250 Kč na pololetí

© 2024 ZUŠ Bojkovice | ikona - prohlášení o přístupnosti webu Prohlášení o přístupnosti | ikona - mapa stránek Mapa stránek | A A A