Historie

Začátek hudebního školství v Bojkovicích nás vede do Městské hudební školy v Uherském Brodě. U ní byla v roce 1946 založena pobočka v Bojkovicích a vyučovat zde začal pan učitel Antonín Settari. V roce 1961 byla hudebním školám změněna organizace a škola nesla název Lidová škola umění v Uherském Brodě, pobočka v Bojkovicích.

Od 1.9.1978 byla zřízena MěNV v Bojkovicích samostatná Lidová škola umění s oborem hudebním a výtvarným, jejím ředitelem se stal pan Oldřich Páleníček. Prostory v bývalé budově soudu v ulici Palackého, číslo 172, které škola získala ke svému působení, byly rekonstruovány v průběhu prvního školního roku.

Další změny přinesl listopad 1989. Název Lidová škola umění byl změněn na Základní umělecká škola. V roce 1992 byla do funkce ředitelky školy jmenována paní Věra Daňková. Dosavadní dva umělecké obory hudební a výtvarný byly rozšířeny o obor taneční. Od 1. ledna 1993 se škola stala příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a zřizovatelem školy byl Školský úřad v Uherském Hradišti.

Do roku 1996 škola sídlila v budově bývalého soudu spolu s poštou a základní školou, ale pro nově vznikající Obchodní akademii musela prostory uvolnit. Řešení se naskytlo v nevyužité budově zrušených jeslí ve Čtvrti 1. máje 715. Za finanční pomoci Městského úřadu v Bojkovicích a Školského úřadu v Uherském Hradišti bylo pro potřeby školy zrekonstruováno první patro budovy a tyto prostory využívala až do roku 2010, kdy budova prošla celkovou rekonstrukcí.

Od 1. září 1999 se škola rozšířila o pobočku s hudebním oborem ve Starém Hrozenkově a 1. července 2001 přechází škola pod nového zřizovatele – Zlínský kraj.

K 1. červenci 2004 je do funkce ředitelky školy jmenována paní Eva Regináčová.

V roce 2005 se na ZUŠ Bojkovice znovu otevírá taneční obor, od roku 2008 k němu přibývá obor literárně dramatický. V roce 2009 se pobočka na Starém Hrozenkově rozšiřuje o pobočku výtvarného oboru. Na škole působí řada zajímavých hudebních souborů, jako hudecká a cimbálová muzika, Dětský pěvecký sbor TULIPÁN, dechové soubory a rocková či swingová kapela.

V letech 2009-2010 budova školy na Čtvrti 1. máje prochází velkou rekonstrukcí, zřizovatel školy a majitel budovy Zlínský kraj investoval do přebudování obou pater na školní učebny a přistavěl koncertní až multifunkční sál.

© 2024 ZUŠ Bojkovice | ikona - prohlášení o přístupnosti webu Prohlášení o přístupnosti | ikona - mapa stránek Mapa stránek | A A A