Taneční obor

Taneční obor ZUŠ BojkoviceTanec je skrytý jazyk duše. /Martha Graham/
Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Na ZUŠ Bojkovice poskytuje tuto možnost prostřednictvím zaměření na klasický tanec, scénický tanec a lidový tanec. Nejmladší žákyně se připravují v tzv. taneční průpravě, starší si pak osvojují mj. taneční praxi a práci v souboru. Vedle vlastní taneční tvorby a interpretace žáci rozvíjí také své schopnosti porozumět komunikačnímu obsahu uměleckého díla a umělecké dílo hodnotit, chápat taneční umění v souvislostech, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev.

Předpoklady k přijetí do tanečního oboru:

přípravné studium – rytmické cvičení (reprodukce tleskáním podle vyučující), protažení těla (dispozice kyčlí, zad, nártů)
základní studium – improvizace (tanec dle vlastního cítění na dětské skladby), malá gymnastika (kotoul vpřed, svíčka, převaly)

Pro přijetí ke studiu je potřeba  dobrý zdravotní stav doložený čestným prohlášením rodičů na přihlášce, správná koordinace pohybů (zájemce předvede chůzi, běh, poskok), rytmické a hudební cítění (reakce na hudbu), schopnost opakování pohybů.

Cíle a zaměření tanečního vzdělávání ZUŠ

Další informace o organizaci výuky TO na ZUŠ Bojkovice najdete v rubrikách dokumentypracovníci školy a výuka.

Výše školného (příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání ve škole) stanovená dle vyhlášky č. 71/2005 Sb. – o základním uměleckém vzdělávání a se souhlasem zřizovatele – je stanovena pro školní rok 2023-24 následovně:

TO na všech stupních     2 500 Kč, tj. 1 250 Kč na pololetí

 

© 2024 ZUŠ Bojkovice | ikona - prohlášení o přístupnosti webu Prohlášení o přístupnosti | ikona - mapa stránek Mapa stránek | A A A