DALŠÍ AKTIVITY PŘI ŠKOLE

Zde prezentujeme podpůrné aktivity založené vedle školy a její hlavní činnosti:
SRPŠ při ZUŠ Bojkovice z.s. pečuje o zázemí žáků na školních a mimoškolních akcích
Maják Bojkovice z.s. má ve své činnosti zahrnut také kurz pro nejmenší děti, zvaný MÚZIČKA
ZUŠ Bojkovice ve své vedlejší činnosti pronajímá nahrávací studio, pořizuje audio záznamy

© 2020 ZUŠ Bojkovice