Hudební obor

Hudební obor ZUŠ BojkoviceHudba je starší než lidská řeč. /Charles Darwin/
Hudební obor je nejdéle vyučovaným oborem na ZUŠ Bojkovice. Dnes nabízí výuku vesměs všech nejčastěji používaných nástrojů a výuku zpěvu. Zájemci se tak mohou vždy dle aktuálních volných míst v daném školním roce hlásit ke studijnímu zaměření hra na klavír, housle, violoncello a kontrabas, kytaru, akordeon, cimbál, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, tenor, trubku, tubu a bicí nástroje. Zpěv se vyučuje v individuální výuce nebo skupině dvou žáků jako sólový zpěv nebo v kolektivní formě výuky jako sborový zpěv (pěvecký sbor TULIPÁN a přípravné oddělení sborového zpěvu Tulipánek).

Předpoklady k přijetí do hudebního oboru:

přípravné studium (děti 5-6 let) – zpěv jednoduché písničky v rozsahu 5-6 tónů alespoň s přibližnou intonací (stoupající, klesající melodie), reprodukce krátkého rytmického úryvku tleskáním
základní studium (od 7 let), případně přípravné studium ke II. stupni (adekvátně věku) – 
zpěv písně v rozsahu 5-8 tónů s rozpoznatelnou intonací, reprodukce rytmického úryvku v rozsahu 1-2 taktů, pěvecká reprodukce slyšeného tónu

Děti při přijímacím řízení předvedou schopnost intonovat (zpěv písně, kterou si předem připravíte, opakování tónů, melodie) a rytmicky reprodukovat – opakování krátkého rytmického motivu (může být podložen rytmickými slabikami)

V případě velkého zájmu uchazečů upřednostňujeme přijetí žáků z přípravného studia pro jejich již získané znalosti a dovednosti, jimiž jsou jak orientace v notovém zápise, tak znalost zásad hry/zpěvu a schopnost jejich využití. Tito žáci jsou přijati na základě vykonání talentové zkoušky při účinkování na koncertě My jsme malí muzikanti nebo po dvou letech v rámci zkoušek na konci školního roku. 

Cíle a zaměření základního hudebního vzdělávání ZUŠ

Informace o učitelích jednotlivých studijních zaměření a výukových dnech najdete v rubrice pracovníci školy a výuka. Organizace, učební plány a vzdělávací obsah se postupně řídí Školním vzdělávacím programem – najdete v rubrice dokumenty.

Výše školného (příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání ve škole) stanovená dle vyhlášky č. 71/2005 Sb. – o základním uměleckém vzdělávání a se souhlasem zřizovatele – je pro školní rok 2023-24 následovně.

skupinová výuka a hudební přípravka 2 800 Kč, tj. 1 400 Kč na pololetí
individuální výuka (nástroj, sólový zpěv) 3 600 Kč, tj. 1 800 Kč na pololetí
kolektivní výuka (sborový zpěv) 1 500 Kč, tj. 750 Kč na pololetí

© 2024 ZUŠ Bojkovice | ikona - prohlášení o přístupnosti webu Prohlášení o přístupnosti | ikona - mapa stránek Mapa stránek | A A A