Aktuálně ...

Vážení rodiče a milí žáci,

přenesli jsme se do II. pololetí, kde nás čeká například školní hudební soutěž MUSICUS 2023 a výtvarná soutěž HUDBA V BARVÁCH, Den pro školní kapely, Dopolední koncerty pro MŠ a ZŠ, Zahradní slavnost, v závěru roku pak vyznamenání absolventů, a mezitím řada dalších významných aktivit ať už na půdě školy nebo s hostováním mimo ni. Těšíme se na společné pokroky a zážitky s vámi! :-)

Aktuální pozvání na nejbližší akci tkví ve spolupráci výtvarného oboru na zajímavém jarním projektu Vynášení naděje na poutnické místo, na něž jste 20. března do Komně zváni i vy.

Děkujeme Nadaci Karel Komárek Family Foundation a dalším dárcům, moc si vážíme pozornosti dětem a jejich rozvoji! Piana do škol.  Díky nim máme nové pianino PETROF v učebně hry na klavír a nové koncertní křídlo v koncertním sále naší školy. 

Projekt ŠABLONY II - ZUŠ BOJKOVICE je spolufinancován Evropskou unií. Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

© 2023 ZUŠ Bojkovice | ikona - prohlášení o přístupnosti webu Prohlášení o přístupnosti | ikona - mapa stránek Mapa stránek | A A A