Aktuálně ...

Podle aktuálních opatření vlády ČR i v naší ZUŠ od 12. dubna probíhá prezenční výuka - individuálně ve hře na nástroj/zpěvu, formou individuálních konzultací v ostatních oborech a předmětech. Žáci při této formě výuky nemusí být testováni.
Podrobnější informace najdou všichni rodiče v mailech, jednotliví učitelé je zkontaktují k upřesnění rozvrhu výuky/konzultací.

Vzhledem k mimořádným provozním podmínkám tohoto šk. roku vybíráme elektronické čipy od žáků a vracíme zálohu 100 Kč/kus do 30. června 2021.

ZUŠ Bojkovice byla vybrána do projektu "Piana do škol" Nadace manželů Komárkových a díky jejich podpoře a vyhlášené veřejné sbírce má možnost získat nové piano. Více informací najdete zde, kde také můžete přispět do sbírky přímo pro naši školu. Velice si této příležitosti ceníme! A všem dárcům děkujeme!!!
V hlasovací anketě na dokrytí zbývající částky se naše škola umístila na 2. místě. Sbírka tedy pokračuje ... 

Projekt ŠABLONY II - ZUŠ BOJKOVICE je spolufinancován Evropskou unií. Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

© 2021 ZUŠ Bojkovice | ikona - prohlášení o přístupnosti webu Prohlášení o přístupnosti | ikona - mapa stránek Mapa stránek | A A A