Aktuálně ...

Vážení rodiče a milí žáci,

školní rok se nám pěkně rozběhl a my budeme rádi, když se v jeho průběhu budeme často potkávat ... především na akcích, které jsou pro Vás rodiče a pro Vaše děti pořádány. Sledujte, prosím, pozvání na akce školy. Učitelé nebo vedení školy Vás o nich informují zejména prostřednictvím e-mailu. 

HUDEBNÍ VEČÍRKY, pořádané na naší ZUŠ jednou za měsíc, jsou drobné koncertní události, kde se naši mladí hudebníci učí nejen chování na podiu, kulturnímu vystupování a účinkování, ale také návykům posluchačů v publiku. Proto vždy v úvodu večírku připomínáme všem několik dobrých a osvědčených zvyků chování v publiku, jako je např. vypnout mobilní telefony, nerušit účinkující a posluchače hovorem ani odcházením ze sálu (odchod a příchod je možný pouze při potlesku mezi čísly, a to jen v nejnutnějších případech), dospělým doporučujeme dobře zvážit přítomnost malých dětí, jejichž pozornost nelze dlouho udržet. Pokud si naše publikum toto vše osvojí na Hudebních večírcích, bude díky tomu pozorným a milým publikem i na dalších a větších koncertech. Takové publikum si plněji vychutnává koncertní zážitky a zároveň spoluutváří atmosféru úspěšného koncertu :-)
Nejbližší Hudební večírek se koná v pátek 17. května.

Nejbližší příležitostí pro setkání s žáky více oborů a jejich uměním máme v neděli 19. května na Zahradní slavnosti ZUŠ. Od 17 hodin se představí hudební soubory, kapely, muziky, sbor i taneční skupiny. Srdečně zveme.
V úterý 21. května jste srdečně zváni na Zpívání s Tulipány, což je po dlouhých letech obnovená přehlídka pěveckých sborů včetně domácích DPS Tulipán a SPS Notabene.
Ve dnech od 22. do 24. května probíhají v ZUŠ nábory na volná místa do všech uměleckých oborů pro studium v nich od 1.9.2024, hlásit se mohou děti od 5 let.

Děkujeme Nadaci Karel Komárek Family Foundation a dalším dárcům, moc si vážíme pozornosti dětem a jejich rozvoji! Piana do škol.  Díky nim máme nové pianino PETROF v učebně hry na klavír a nové koncertní křídlo v koncertním sále naší školy.

Ve škole v letech 2023-2025 probíhá Projekt ZUŠ BOJKOVICE 23, spolufinancován Evropskou unií. Více informací najdete zde.

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

© 2024 ZUŠ Bojkovice | ikona - prohlášení o přístupnosti webu Prohlášení o přístupnosti | ikona - mapa stránek Mapa stránek | A A A