Aktuálně ...

Vážení rodiče a milí žáci,

Zájemce z řad dětí ve věku od 5 let zveme na Náborové dny s přijímacím řízením - proběhnou od 24. do 26. května 2023 ve vestibulu ZUŠ.  Kurz Múzička pro 4leté děti nemá přijímací řízení (není součástí výuky ZUŠ), zájemce do něj nabíráme až v září.
TĚŠÍME SE NA VÁS! 

Děkujeme Nadaci Karel Komárek Family Foundation a dalším dárcům, moc si vážíme pozornosti dětem a jejich rozvoji! Piana do škol.  Díky nim máme nové pianino PETROF v učebně hry na klavír a nové koncertní křídlo v koncertním sále naší školy. 

Projekt ŠABLONY II - ZUŠ BOJKOVICE je spolufinancován Evropskou unií. Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

© 2023 ZUŠ Bojkovice | ikona - prohlášení o přístupnosti webu Prohlášení o přístupnosti | ikona - mapa stránek Mapa stránek | A A A