Aktuálně ...

Podle Krizového opatření vlády ČR o omezení provozu škol a školských zařízení ze dne 7. ledna 2021 na ZUŠ nadále probíhá  opět jen distanční výuka zatím do 22 ledna 2021.  O dalším vývoji zde budeme informovat aktuálně.
Vzhledem k mimořádným provozním podmínkám tohoto šk. roku vybíráme elektronické čipy od žáků a vracíme zálohu 100 Kč/kus do 30. června 2021.

ZUŠ Bojkovice byla vybrána do projektu "Piana do škol" Nadace manželů Komárkových a díky jejich podpoře a vyhlášené veřejné sbírce má možnost získat nové piano. Více informací najdete zde a zde také můžete přispět do sbírky přímo pro naši školu. Velice si této příležitosti ceníme! A všem dárcům děkujeme!!! 

Projekt ŠABLONY II - ZUŠ BOJKOVICE je spolufinancován Evropskou unií. Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

© 2021 ZUŠ Bojkovice | ikona - prohlášení o přístupnosti webu Prohlášení o přístupnosti | ikona - mapa stránek Mapa stránek | A A A