Aktuálně ...

NÁBORY NOVÝCH ŽÁKŮ KE STUDIU V ZUŠ BOJKOVICE VE ŠK. ROCE 2021/2022 již proběhly v termínu 26.-28. 5. 2021. Případní další zájemci však mohou kontaktovat vedení školy k domluvě termínu a času individuální schůzky, a to do 25. 6. 2021.

Závěr školního roku nakonec oslavujeme společně - prezentací práce našich žáků. Měli jsme tedy možnost vás pozvat na celovečerní představení literárně dramatického oboru (17.6.), Absolventské koncerty (21. a 22. 6.) s vystoupením letošních absolventů hudebního oboru a na Tanec v srdci (25. 6.) s vystoupením absolventek tanečního oboru. Těší nás setkávání s Vámi!
"Galerie v ulicích města" je výstava prací žáků našeho výtvarného oboru z distanční výuky vystavovaná v pěti výlohách ochotných majitelů budov v našem městečku. Projděte se ulicemi a zastavením u výloh se pokochejte uměním našich mladých výtvarníků. Dík a obdiv patří žákům i jejich učitelkám - Petře Skočovské a Natálii Luptákové.

ZUŠ Bojkovice byla vybrána do projektu "Piana do škol" Nadace manželů Komárkových a díky jejich podpoře a vyhlášené veřejné sbírce má možnost získat nové pianino. Více informací najdete zde, kde také můžete přispět do sbírky přímo pro naši školu. Velice si této příležitosti ceníme! A všem dárcům děkujeme!!! 

Projekt ŠABLONY II - ZUŠ BOJKOVICE je spolufinancován Evropskou unií. Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

© 2021 ZUŠ Bojkovice | ikona - prohlášení o přístupnosti webu Prohlášení o přístupnosti | ikona - mapa stránek Mapa stránek | A A A