Aktuálně ...

AKTUÁLNĚ K VÝUCE A PROVOZU NA NAŠÍ ZUŠ:

- V PÁTEK 25.9. JE DOPORUČENO ŘEDITELSKÉ VOLNO VE ŠKOLÁCH, NA NAŠÍ ZUŠ V TENTO DEN UČÍME ON-LINE PODLE ROZVRHU HODIN (další pokyny podají učitelé daných předmětů)

- VSTUP DO ŠKOLY JEN PRO ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY PŘES VESTIBUL (zepředu budovy),  PRO RODIČE VYHRAZEN VESTIBUL ŠKOLY (případné nezbytné návštěvy u pracovníků školy je nutno nahlásit na vrátnici)

- ROUŠKY JSOU POVINNÉ VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY

Pozvání k výstavě prací žáků výtvarného oboru - náhradně za uplynulý školní rok - ŽIVOT NA ZEMI, ŽIVOT POD ZEMÍ. Zahajujeme 24. září, ke zhlédnutí bude ve vestibulu a v sále školy do 3. listopadu.

 

Projekt ŠABLONY II - ZUŠ BOJKOVICE je spolufinancován Evropskou unií. Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

© 2020 ZUŠ Bojkovice