Aktuálně ...

"Galerie v ulicích města" je výstava prací žáků našeho výtvarného oboru z distanční výuky vystavovaná v pěti výlohách ochotných majitelů budov v našem městečku. Projděte se ulicemi a zastavením u výloh se pokochejte uměním našich mladých výtvarníků. Dík a obdiv patří žákům i jejich učitelkám - Petře Skočovské a Natálii Luptákové.

NÁBORY NOVÝCH ŽÁKŮ KE STUDIU V ZUŠ BOJKOVICE VE ŠK. ROCE 2021/2022 VYHLÁSÍME NA ZAČÁTKU ČERVNA. Sledujte aktuální info zde, na facebooku školy, vyhlášeny budou také obecními rozhlasy a vyvěšeny v MŠ, v obchodě p. Holáňové a ve vývěsce u OD TIS.

Vzhledem k mimořádným provozním podmínkám tohoto šk. roku vybíráme elektronické čipy od žáků a vracíme zálohu 100 Kč/kus do 30. června 2021.

ZUŠ Bojkovice byla vybrána do projektu "Piana do škol" Nadace manželů Komárkových a díky jejich podpoře a vyhlášené veřejné sbírce má možnost získat nové pianino. Více informací najdete zde, kde také můžete přispět do sbírky přímo pro naši školu. Velice si této příležitosti ceníme! A všem dárcům děkujeme!!! 

Projekt ŠABLONY II - ZUŠ BOJKOVICE je spolufinancován Evropskou unií. Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

© 2021 ZUŠ Bojkovice | ikona - prohlášení o přístupnosti webu Prohlášení o přístupnosti | ikona - mapa stránek Mapa stránek | A A A