Aktuálně ...

Vážení rodiče a milí žáci,

děkujeme Vám za celoroční spolupráci i setkávání na školních akcích v průběhu roku - společně jsme tak mohli sbírat plody úsilí na všech třech stranách (děti - rodiče - učitelé) :-)

Děkujeme za spolupráci v uplynulém školním roce a přejeme všem žákům a jejich rodičům krásné a pohodové prázdninové či dovolenkové léto :-)
Začátek školního roku připadá na pondělí 2. září, podrobnější info o organizaci prvních dnů v ZUŠ zde zveřejníme v posledním srpnovém týdnu.

Děkujeme Nadaci Karel Komárek Family Foundation a dalším dárcům, moc si vážíme pozornosti dětem a jejich rozvoji! Piana do škol.  Díky nim máme nové pianino PETROF v učebně hry na klavír a nové koncertní křídlo v koncertním sále naší školy.

Ve škole v letech 2023-2025 probíhá Projekt ZUŠ BOJKOVICE 23, spolufinancován Evropskou unií. Více informací najdete zde.

ZUŠ Bojkovice vyhlašuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu - realizaci zjednodušeného investičního záměru (schváleného zřizovatelem školy Zlínským krajem) pod názvem "ZUŠ Bojkovice - oprava střechy a fasády". Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky zde.

 

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

© 2024 ZUŠ Bojkovice | ikona - prohlášení o přístupnosti webu Prohlášení o přístupnosti | ikona - mapa stránek Mapa stránek | A A A