Aktuálně ...

Vysvědčení se ve čtvrtek 30. června vydává pouze v době od 9 do 12 hodin. Jiné termíny v odůvodněných případech je potřeba domluvit s daným vyučujícím. 

Všem žákům a jejich rodičům a blízkým přejeme klidné léto, plné odpočinku a společných zážitků! Těšíme se zpět v ZUŠ 1. září, podrobnější info poskytneme zde. 

SLAVNOSTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT, kterým jsme pokřtili nové klavírní křídlo značky PETROF se s odkladem konal v neděli 10. dubna 2022. Výtěžek ze vstupného ve výši 10 000 Kč putuje do charitativní sbírky na pomoc lidem postiženým válkou na Ukrajině, nyní žijícím v našem městečku.

Děkujeme Nadaci Karel Komárek Family Foundation a dalším dárcům, moc si vážíme pozornosti dětem a jejich rozvoji! Piana do škol.  Díky nim máme nové pianino PETROF v učebně hry na klavír a nové koncertní křídlo v koncertním sále naší školy. 

Projekt ŠABLONY II - ZUŠ BOJKOVICE je spolufinancován Evropskou unií. Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

© 2022 ZUŠ Bojkovice | ikona - prohlášení o přístupnosti webu Prohlášení o přístupnosti | ikona - mapa stránek Mapa stránek | A A A