o školehudební oborvýtvarný obortaneční oborliterárně-dramatický obor

Historie

Začátek hudebního školství v Bojkovicích nás vede do Městské hudební školy v Uherském Brodě. U ní byla v roce 1946 založena pobočka v Bojkovicích a vyučovat zde začal pan učitel Antonín Settari. V roce 1961 byla hudebním školám změněna organizace a škola nesla název Lidová škola umění v Uherském Brodě, pobočka v Bojkovicích.

Od 1.9.1978 byla zřízena MěNV v Bojkovicích samostatná Lidová škola umění s oborem hudebním a výtvarným, jejím ředitelem se stal pan Oldřich Páleníček. Prostory v bývalé budově soudu v ulici Palackého, číslo 172, které škola získala ke svému působení, byly rekonstruovány v průběhu prvního školního roku.

Další změny přinesl listopad 1989. Název Lidová škola umění byl změněn na Základní umělecká škola. V roce 1992 byla do funkce ředitelky školy jmenována paní Věra Daňková. Dosavadní dva umělecké obory hudební a výtvarný byly rozšířeny o obor taneční. Od 1. ledna 1993 se škola stala příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a zřizovatelem školy byl Školský úřad v Uherském Hradišti.

Do roku 1996 škola sídlila v budově bývalého soudu spolu s poštou a základní školou, ale pro nově vznikající Obchodní akademii musela prostory uvolnit. Řešení se naskytlo v nevyužité budově zrušených jeslí ve Čtvrti 1. máje 715. Za finanční pomoci Městského úřadu v Bojkovicích a Školského úřadu v Uherském Hradišti bylo pro potřeby školy zrekonstruováno první patro budovy a tyto prostory využívala až do roku 2010, kdy budova prošla celkovou rekonstrukcí.

Od 1. září 1999 se škola rozšířila o pobočku s hudebním oborem ve Starém Hrozenkově a 1. července 2001 přechází škola pod nového zřizovatele – Zlínský kraj.

K 1. červenci 2004 je do funkce ředitelky školy jmenována paní Eva Regináčová.

V roce 2005 se na ZUŠ Bojkovice znovu otevírá taneční obor, od roku 2008 k němu přibývá obor literárně dramatický. V roce 2009 se pobočka na Starém Hrozenkově rozšiřuje o pobočku výtvarného oboru. Na škole působí řada zajímavých hudebních souborů, jako hudecká a cimbálová muzika, Dětský pěvecký sbor TULIPÁN, dechové soubory a rocková či swingová kapela.

V dubnu roku 2009 škola oslavila 30 let své samostatné působnosti slavnostním koncertem – přehlídkou vystoupení bývalých a současných žáků, bývalých a současných pedagogů a představila publiku všechny čtyři obory. Mozaiku časového umění lemovala výstava výtvarných prací současných žáků a z bývalých pak těch, kteří se výtvarnem zabývají dále při přípravě na svou celoživotní profesi. Oslavy 30 let ZUŠ Bojkovice byly bezesporu vrcholem třicetileté činnosti školy. Do dalších desítek let pak škola vstoupí v nové budově – po rozsáhlé rekonstrukci, která proběhla ve školním roce 2009/2010 /více „současnost školy“/.

© 2018 ZUŠ Bojkovice