o školehudební oborvýtvarný obortaneční oborliterárně-dramatický obor

Organizace výuky, rozvrhy

Informace aktuální pro začátek školního roku 2017-18:


ROZVRHY

kolektivní výuky v hudebním oboru (hudební teorie, soubory a sbory) vyvěšeny od 4. září v budově školy

individuální výuky si žáci od 4. září mohou domlouvat se svými učiteli v jejich vyučovacích dnech

tanečního oboru: úterý, středa, pátek – rozvrh skupin vyvěšen ve škole od 4. září

literárně dramatického oboru: úterý – domluva s vyučujícím 5. září, zařazení do dvou skupin

výtvarného oboru: pondělí – pátek

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 ZUŠ Bojkovice