o školehudební oborvýtvarný obortaneční oborliterárně-dramatický obor

Taneční obor

Taneční oborTanec je skrytý jazyk duše. /Martha Graham/
Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Na ZUŠ Bojkovice poskytuje tuto možnost prostřednictvím zaměření na klasický tanec, scénický tanec a lidový tanec. Nejmladší žákyně se připravují v tzv. taneční průpravě, starší si pak osvojují mj. taneční praxi a práci v souboru. Vedle vlastní taneční tvorby a interpretace žáci rozvíjí také své schopnosti porozumět komunikačnímu obsahu uměleckého díla a umělecké dílo hodnotit, chápat taneční umění v souvislostech, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev.

Předpoklady k přijetí do tanečního oboru:

přípravné studium – rytmické cvičení (reprodukce tleskáním podle vyučující), protažení těla (dispozice kyčlí, zad, nártů)
základní studium – improvizace (tanec dle vlastního cítění na dětské skladby), malá gymnastika (kotoul vpřed, svíčka, převaly)

Cíle a zaměření tanečního vzdělávání ZUŠ

Další informace o organizaci výuky TO na ZUŠ Bojkovice najdete v rubrikách dokumentypracovníci školy a výuka.

Výše školného (příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání ve škole) stanovená dle vyhlášky č. 71/2005 Sb. – o základním uměleckém vzdělávání a se souhlasem zřizovatele:

TO na všech stupních     2 000 Kč, tj. 1 000 Kč na pololetí

© 2018 ZUŠ Bojkovice