o školehudební oborvýtvarný obortaneční oborliterárně-dramatický obor

Dokumenty

V této sekci najdete nejdůležitější dokumenty školy.

 

Aktuální Školní řád ZUŠ Bojkovice pro školní rok 2018/2019 najdete zde.

Aktualizovaný Školní vzdělávací program s účinností od 1. 9. 2018 najdete zde.

Zde si můžete přečíst také Výroční zprávu o činnosti školy ve šk. roce 2017/18.

zde Zprávu o hospodaření školy v roce 2017.

Zde najdete Návrh rozpočtu organizace na rok 2018 a zde schválený rozpočet PO na rok 2018. 

Zde najdete Směrnici k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

© 2018 ZUŠ Bojkovice