o školehudební oborvýtvarný obortaneční oborliterárně-dramatický obor

Dokumenty

V této sekci najdete nejdůležitější dokumenty školy.

 

Aktuální Školní řád ZUŠ Bojkovice pro školní rok 2019/2020 najdete zde.

Školní vzdělávací program s účinností od 17. 10. 2019 najdete zde.

Zde si můžete přečíst také Výroční zprávu o činnosti školy ve šk. roce 2018/19.

zde Zprávu o hospodaření školy v roce 2018.

Zde  najdete Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem. 

Zde najdete Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem.   

Zde najdete Směrnici k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

© 2020 ZUŠ Bojkovice