o školehudební oborvýtvarný obortaneční oborliterárně-dramatický obor

Dokumenty

V této sekci najdete nejdůležitější dokumenty školy.

 

Aktuální Školní řád ZUŠ Bojkovice pro školní rok 2018/2019 najdete zde.

Aktualizovaný Školní vzdělávací program s účinností od 1. 9. 2018 najdete zde.

Zde si můžete přečíst také Výroční zprávu o činnosti školy ve šk. roce 2017/18.

zde Zprávu o hospodaření školy v roce 2017.

Zde najdete Návrh rozpočtu organizace na rok 2019 a výhledově na roky 2020-2021.

Zde najdete Schválený rozpočet na rok 2019 a schválený rozpočtový výhled na roky 2020 – 2021.

Zde najdete Schválený upravený rozpočet v roce 2018.  

Zde najdete Směrnici k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

© 2019 ZUŠ Bojkovice