o školehudební oborvýtvarný obortaneční oborliterárně-dramatický obor

Dokumenty

V této sekci najdete nejdůležitější dokumenty školy.

 

Aktuální Školní řád ZUŠ Bojkovice pro školní rok 2019/2020 s dodatkem K OBNOVENÍ PREZENČNÍ VÝUKY OD 11. 5. 2020 najdete zde

Školní vzdělávací program s účinností od 17. 10. 2019 najdete zde.

Zde si můžete přečíst také Výroční zprávu o činnosti školy ve šk. roce 2018/19.

zde Zprávu o hospodaření školy v roce 2018.

Zde  najdete Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem. 

Zde najdete Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem. Zde najdete 2. upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.).

Zde najdete Směrnici k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

© 2020 ZUŠ Bojkovice