o školehudební oborvýtvarný obortaneční oborliterárně-dramatický obor

Další vzdělávání – kurz MÚZIČKA

Múzička je kurz uměleckých dovedností pro nejmenší děti – ještě před předškolním věkem. Vznikl a úspěšně působí už třetím rokem jako předkolo dvouleté přípravné výuky jednotlivých oborů – hudebního, výtvarného, tanečního a dramatického, kam jsou děti zařazovány až od věku 5 let. S Múzičkou naopak nejmenší děti mohou poznat „všechny obory v jednom“ a hravou formou se s nimi seznámit, osvojit si první návyky a cítění v rytmice, zpěvu, ve světě barev, tvarů i pohybu. Usnadníme tak jim a jejich rodičům výběr oboru s nástupem do přípravného studia ZUŠ, ale pomůžeme také zdokonalit jejich citlivost pro estetiku nebo práci se sebou samým i v kolektivu.

Vyhlašujeme nábor dětí do kurzu pro školní rok 2018/19 – do 14. září se mohou hlásit na e-mailu klub-majak@seznam.cz, případně tam rovnou i odeslat vyplněnou přihlášku nebo ji přinést do ZUŠ Bojkovice osobně.
Výuka bude probíhat vždy v úterý od 15.45 do 16.30 hodin, v případě dostatku zájemců (10) již od 17. září 2018. 

© 2019 ZUŠ Bojkovice