o školehudební oborvýtvarný obortaneční oborliterárně-dramatický obor

Plán akcí na školní rok 2018/2019

Plán akcí a činnosti na školní rok 2018/19:

Hudební večírky – zpravidla 1x v měsíci, minikoncertní setkání žáků hudebního oboru a jejich rodičů a příbuzných

Jablečná slavnost v Hostětíně – prezentace prací žáků výtvarného oboru – 23. září

Schůzky s rodiči „Vaše děti v naší škole“ – 17. – 21. září

Hudební podzim s první republikou – komorní soubor Musica minore, sólová vystoupení žáků hudebního oboru – 7. října

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sboru PORTA MUSICAE v Novém Jičíně –  účast DPS Tulipán 16. – 18. listopadu

Adventní setkání u ZŠ T. G. Masaryka – účast školních souborů a VO – 30. listopadu

Zájezd se SRPŠ při ZUŠ Bojkovice na výstavy do adventní Vídně – 6. prosince

Vánoční večírek FS Světlovánek – účast školní lidové muziky – 8. prosince

Vánoční pohlazení – představení tanečního, hudebního a literárně dramatického oboru – 11. prosince

Vánoční jarmark města Bojkovice na Tillichově náměstí – účast školní dechové kapely – 14. – 16. prosince

Vánoční koledování nejmladších hudebníků – 17. prosince

Vánoční koncert na pobočce Starý Hrozenkov – prosinec

Vánoční koncert k 40. výročí vzniku ZUŠ Bojkovice – v kostele sv. Vavřince, prosinec

pololetní technické předehrávky žáků hudebního oboru (2. polovina ledna)

účast žáků LDO, pěveckého sboru v okresním kole Národní soutěže ZUŠ, březen-duben

zájezd na divadelní nebo muzikálové představení …

Rodinné notování – koncert žáků HO s jejich příbuznými – březen

Jarní pohlazení (pro I. stupeň základních škol) – mozaika vstupů z HO, TO a LDO

Jarní koncert k 40. výročí ZUŠ – představení skupin všech oborů – duben

Zahradní slavnost – koncert školních souborů – květen

Festival ZUŠKA? ZUŠKA! – účast VO a LDO, případně školních kapel – květen

Absolventský koncert žáků hudebního oboru – květen

ZUŠka otevřená nejmenším – odpoledne s dětmi MŠ a jejich rodiči – květen

celovečerní představení LDO – Večer s dramaťákem – červen

celovečerní představení TO – Tanec v srdci – červen

účast výtvarníků a dramaťáků v Divadelní zóně MFFDM ve Zlíně – červen

Vernisáž a výstava prací žáků VO – červen

Světlovský bál (účastní se školní muziky) … červen

závěrečné/postupové zkoušky žáků v hudebním oboru – červen

koncerty na pobočce ve Starém Hrozenkově (Jarní a Závěrečný) – červen

koncert My jsme malí muzikanti (žáci Hudební přípravky) – červen

© 2019 ZUŠ Bojkovice