o školehudební oborvýtvarný obortaneční oborliterárně-dramatický obor

Aktuálně ...

Vážení rodiče, milí žáci,
děkujeme vám za spolupráci v uplynulém školním roce, který nebyl snadný, ale doufáme, že jsme všichni již kovaní pro podobné případy v budoucnu. Nicméně není nad osobní výuku, takže snad už se budeme moct potkávat bez pauz. Přejeme vám co nejpohodovější prázdniny, odpočinek a nabrání sil do nového školního roku. Ten zahájíme v úterý 1. září 2020. Sledujte pak na konci srpna zde aktuální odkazy, prosím.

 

Projekt ŠABLONY II - ZUŠ BOJKOVICE je spolufinancován Evropskou unií. Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

© 2020 ZUŠ Bojkovice