o školehudební oborvýtvarný obortaneční oborliterárně-dramatický obor

Aktuálně ...

Zveme Vás na závěrečné akce tohoto školního roku, kde se mj. představí i naši letošní absolventi ... ABSOLVENTSKÝ KONCERT 5. června, ABSOLVENTSKÁ VERNISÁŽ 13. června, VEČER S DRAMAŤÁKEM 14. června, TANEC V SRDCI 20. června.
OD 15. června vybíráme školné na další školní rok - podrobnosti najdete v jednotlivých oborech.
V omezeném množství probíhá nábor pro nové zájemce o studium: 

Děti při přijímacím řízení prokazují své umělecké předpoklady ke studiu následovně:

Hudební obor: 
intonace (zpěv písně, kterou si předem připravíte, opakování tónů, melodie)
rytmus – opakování krátkého rytmického motivu (může být podložen rytmickými slabikami)

Taneční obor:
dobrý zdravotní stav - čestné prohlášení rodičů na přihlášce
správná koordinace pohybů (zájemce předvede chůzi, běh, poskok)
rytmické a hudební cítění (reakce na hudbu)
schopnost opakování pohybů

Výtvarný obor:
znalost základních barev a tvarů
jednoduchá kresba (cokoli, např. postava)

Literárně-dramatický obor:
samostatný projev (zpěv písně, básnička)

© 2018 ZUŠ Bojkovice