o školehudební oborvýtvarný obortaneční oborliterárně-dramatický obor

Aktuálně ...

Vážení rodiče,

kvůli vyhlášenému nouzovému stavu v ČR a v souladu s vládními opatřeními navrhujeme distanční formu vzdělávání žáků ZUŠ Bojkovice od 18.3.2020. Věříme, že "výuka na dálku" dětem v tomto nelehkém období prospěje, přinese rozptýlení a snad i potěchu a radost z pokroků ve zvoleném studiu.
Podrobnosti čtěte zde. Pokud Vám nepřijdou informace od třídních učitelů, kontaktujte vedení školy, napojí vás přímo na ně. 

 

Projekt ŠABLONY II - ZUŠ BOJKOVICE je spolufinancován Evropskou unií. Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

© 2020 ZUŠ Bojkovice