o školehudební oborvýtvarný obortaneční oborliterárně-dramatický obor

Aktuálně ...

INFORMACE K OBNOVENÍ PREZENČNÍ VÝUKY od 11. 5. 

Vážení rodiče,
před nastoupením žáka zpět do prezenční výuky si, prosím, pozorně přečtěte důležité informace a pravidla k provozu školy do konce šk. roku 2019/20 ZDE.
Prohlášení si můžete stáhnout ZDE, BEZ ODEVZDÁNÍ PROHLÁŠENÍ ŽÁK NEMŮŽE NASTOUPIT DO PREZENČNÍ VÝUKY. Dodatek ke Školnímu řádu ze dne 6. května 2020 ZDE.
Výuka on-line probíhá nadále pro žáky, jejichž rodiče rozhodli o neúčasti na prezenční výuce.

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ KE STUDIU NA ZUŠ BOJKOVICE (na volná místa) s nástupem od 1. září PROBĚHNE VE DNECH 16. A 17. ČERVNA 2020 NA ZAHRADĚ ŠKOLY.
Zájemci (děti od 5 let v doprovodu rodičů) se mohou hlásit do všech oborů dle následujícího rozvrhu:
v úterý = hudební, výtvarný a literárně dramatický obor; ve středu = hudební, výtvarný a taneční obor. VŽDY OD 15 DO 16.30 HODIN. V případě nepřízně počasí bude nábor probíhat ve foyer Klubu Maják. DLE ZÁJMU MŮŽEME OTEVŘÍT ZNOVU I ZAMĚŘENÍ Hra na violoncello a Hra na cimbál. 

 

Projekt ŠABLONY II - ZUŠ BOJKOVICE je spolufinancován Evropskou unií. Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

© 2020 ZUŠ Bojkovice