o školehudební oborvýtvarný obortaneční oborliterárně-dramatický obor

Aktuálně ...

Zveme Vás opět na Rodinnou neděli Klubu Maják, která se odehraje 27. 5. na zahradě ZUŠ Bojkovice a v části programu ZAHRADNÍ SLAVNOST ZUŠ účinkují také naše školní kapely, soubory a pěvecké sbory. Těšíme se na Vás :-)
V týdnu 21. - 25. května probíhají náborové dny k přijímání nových uchazečů o studium ve šk. roce 2018/19 - harmonogram zde

Děti při přijímacím řízení prokazují své umělecké předpoklady ke studiu následovně:

Hudební obor: 
intonace (zpěv písně, kterou si předem připravíte, opakování tónů, melodie)
rytmus – opakování krátkého rytmického motivu (může být podložen rytmickými slabikami)

Taneční obor:
dobrý zdravotní stav - čestné prohlášení rodičů na přihlášce
správná koordinace pohybů (zájemce předvede chůzi, běh, poskok)
rytmické a hudební cítění (reakce na hudbu)
schopnost opakování pohybů

Výtvarný obor:
znalost základních barev a tvarů
jednoduchá kresba (cokoli, např. postava)

Literárně-dramatický obor:
samostatný projev (zpěv písně, básnička)

© 2018 ZUŠ Bojkovice