o školehudební oborvýtvarný obortaneční oborliterárně-dramatický obor

Aktuálně ...

Letos pořádá SRPŠ při ZUŠ Bojkovice z.s. ZÁJEZD DO ADVENTNÍ VÍDNĚ s návštěvou výstav, adventních trhů a prohlídkou historického centra. Více info zde.
Vážení rodiče, milí žáci,
v letošním roce slaví naše ZUŠka 40 let své samostatnosti v Bojkovicích. K tomuto výročí pořádáme v průběhu roku pár slavnostních událostí. První z nich byl HUDEBNÍ PODZIM s první republikou, kde se v koncertní části vedle profesionálního souboru Musica minore představili také naši úspěšní současní a bývalí žáci (dnes třeba i studenti konzervatoří). Jim děkujeme za vydařené výkony a všem zúčastněným za krásnou atmosféru! 
Další událostí k oslavám 40. výročí samostatnosti školy bude Vánoční koncert ZUŠ s provedením České mše vánoční J. J. Ryby. Hosty budou bývalí žáci a učitelé školy a SPS Notabene Bojkovice. Těšme se na 26. prosince do kostela sv. Vavřince v Bojkovicích!
Tento školní rok je také rokem příležitostí pro projektovou výuku. V různých oborech tedy žáky školy čekají zajímavá setkání a inspirativní workshopy, které škola pořádá v rámci OP VVV Šablony II.  Žáci se zapojují do projektů:
HUDEBNÍ IMPROVIZACE s Beatou Hlavenkovou, která zde večer předtím koncertuje v cyklu JAZZ CAFÉ
PŘÍPRAVA PĚVECKÉHO SBORU NA CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU s vynikající sbormistryní Lenkou Poláškovou z kroměřížské konzervatoře
VÝTVARNÉ WORKSHOPY SE ZAMĚŘENÍM NA MULTIMEDIÁLNÍ TVORBU, UMĚLECKÝ DESIGN, SOCHAŘSTVÍ A KRESBU s dalšími odborníky z praxe

 

 

© 2018 ZUŠ Bojkovice