Srdečně zveme rodiče a další příznivce hudby, tance a zábavy na večer se Smíšeným pěveckým sborem Notabene Bojkovice na Notabene jarní bál v sobotu 25. 3. od 19.30 hodin.

 

Úspěchy ze soutěží:

Obdiv, dík a gratulace patří našim mladým klavíristům, kteří v pátek 24. 2. reprezentovali naši školu v okresním kole Soutěže základních uměleckých škol. V nelehké konkurenci odehráli svůj pilně připravovaný repertoár a přivezli si ocenění:

Emma Charvátová a Tereza Brostíková - čestné uznání
Barbora Pazderová a Daniela Hrubčová - 3. místo
Sára Macková - 2. místo
a Andrej Hrubčo - 1. místo s postupem do krajského kola a absolutním vítězstvím (tj. největší počet bodů od poroty). 
Dík patří také klavírním pedagogům: Evě Jálové, Evě Regináčové a Martinu Kobylíku. 
Čerstvým úspěchem je také 1. místo Andreje Hrubča v krajském kole. Opět gratulace! 

Na přehlídce literárně dramatického oboru "Wolkerův Prostějov" získala na okresní úrovni Lucie Regináčová v přednesu 1. místo s postupem do krajského kola. Nastudoval s ní Roman Švehlík. Pokračování tedy bude v Uherském Hradišti 31. března 2017. 

LDO se může pochlubit dalšími úspěchy, které získal na přehlídce Dětská scéna 2017 - z 1. míst okresního kola postupují v uměleckém přednesu do krajského kola Josef Kohout a Matěj Kročil. Budeme jim držet palce 20. dubna 2017. 
GRATULACE A DÍK PANU UČITELI I VŠEM ÚČASTNÍKŮM SOUTĚŽÍ!  

intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro